Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Certyfikacja

Działamy całkowicie zgodnie z prawem.

W Merlett naszym celem jest zapewnienie, aby nabywca/użytkownik miał głęboką świadomość tego, iż nasza produkcja jest stale monitorowana i sprawdzana pod kątem zgodności z uzyskiwanymi certyfikatami oraz danymi publikowanymi w aktualnych katalogach sprzedaży i kartach produktów.

IQNet

IQNet Certification

IIP

IIP Certification