Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Firma

Wejdź do świata MERLETT

Firma

Kiedy wejdziesz do świata Merlett, dostrzeżesz i polubisz naszą misję: zaspokajać potrzeby naszych Klientów przy pomocy naszych projektów i drobiazgowych kontroli na każdym etapie procesu wytwarzania produktów.

Nasi Klienci wiedzą, że mogą liczyć na Merlett, kiedy chodzi o ułatwianie wykorzystywania różnych możliwości oferowanych przez rynek.

Nadzór nad procesem produkcji

W firmie Merlett cały łańcuch produkcji jest aktywnie monitorowany i kontrolowany na każdym etapie - od wyboru najwyższej jakości surowców, aż do dostarczenia towaru do Klienta końcowego. Celem firmy Merlett jest zapewnianie jakości produktu aż do momentu przekazania go do miejsca przeznaczenia.

Jesteśmy bardziej elastyczni niż nasze węże
Ciągłe doskonalenia poprzez innowacje i technologie
Wysoka jakość i zarządzanie złożonością
Organizacja ucząca się
Praca zespołowa
Zaangażowanie pracowników i obsługa klientów
Uczciwość i Szacunek
Zorientowanie firmy na klienta