Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innowacje

Innowacje

Innowacja prowadzi do rozwoju, a rozwój dostarcza środków na inwestycje w innowacje

Innowacje

Ciągłe poszukiwanie nowych materiałów i dążenie do pozostawania liderem rozwoju technologicznego umożliwiło firmie Merlett prowadzenie polityki stałego udoskonalania istniejących produktów i tworzenia nowych.

Asortyment naszych produktów, obecnie największy w branży, stale wzrasta ze względu na rozwój nowych materiałów i technologii produkcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
W naszym laboratorium stale testujemy nowe typy materiałów i ich wpływ na środowisko, w celu znalezienia "właściwej recepty na odpowiednie zastosowanie", aby zapewnić pełne zadowolenie klientów.
W laboratorium Merlett przeprowadzamy badania nad cyklem życia produktów oraz prowadzimy eksperymenty dotyczące ich właściwości technicznych, takich jak ich ciśnienie rozszczelniania, elastyczność, właściwości elektryczne i odporność na różne temperatury, promieniowanie UV, wytrzymałość na uderzenia, działanie substancji chemicznych, płomieni, gięcie i kruszenie. Oprócz klimatyzacji, laboratorium posiada również pomieszczenie, w którym utrzymywana jest stała temperatura 23°C, a także inne, w którym temperatura mieści się w zakresie od -10°C do -35°C, w zależności od temperatur wymaganych do przeprowadzania testów.

Oprócz tego, że posiadamy różnorodny sprzęt do badań opracowywanych na przestrzeni lat, nadal w dużym stopniu polegamy na doświadczeniu pracowników naszego laboratorium. Firma Merlett posiada również mały zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są węże z mieszanek PVC, poddawane następnie testom – aby śledzić wszystkie etapy opracowywania naszych materiałów.
Mamy tam giętarki, abrazymetry i urządzenia rozrywające, służące do badania odporności na ścieranie lub ciśnienia.
W odniesieniu do naszych materiałów i gotowych produktów prowadzimy również intensywne testy mechanicznego rozciągania/ściskania, wykonywane przy użyciu dynamometrów, a także badania z wykorzystaniem specjalnych lamp UV do postarzania produktów.
Oprócz sprzętu laboratoryjnego, badania wspomagane są poprzez systemy nadzoru zainstalowane na maszynach, dletego też zachowywanie się i działanie węży mogą być monitorowane 24 godziny na dobę, z zachowaniem pewności, że nic nie umknie naszej uwadze.