Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innowacje

Środowisko

Pod lupą w merlett: szacunek dla środowiska.

Środowisko

Środowisko nigdy nie było wyżej w hierarchii naszych wartości, niż jest dzisiaj.
Jako wiodący producent elastycznych węży z tworzyw sztucznych, firma Merlett jest świadoma, iż należy podejmować wysiłki maksymalnie ograniczające wpływ naszych działań na otaczające nas środowisko.

Przyczynianie się do zachowania naszego ekosystemu jest więc dla nas oczywistym zadaniem.
Firma Merlett od zawsze była wrażliwa na kwestie ochrony środowiska, dlatego też w swoim codziennym funkcjonowaniu działamy w stu procentach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cała produkcja wykorzystuje system chłodzenia wodą z obiegiem zamkniętym, a wewnętrzne i zewnętrzne warunki środowiskowe są ściśle monitorowane i każda ich zmiana wymaga specjalnych zezwoleń.
W naszych zakładach odpady z procesów produkcyjnych są segregowane, umieszczane w pojemnikach roll-off i przekazywane do utylizacji lub do recyklingu firmom z odpowiednim zezwoleniem na poziomie krajowym.
Ponadto, wszystkie emisje spalin do środowiska są regularnie monitorowane.