Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Pracuj z nami

W Merlett jesteśmy przekonani, że zaangażowanie i rozwój naszych pracowników odgrywa ważną rolę w jakości naszych produktów i ciągłym rozwoju naszej firmy..

Produkcja, sprzedaż i usługi muszą nieustannie spełniać wymagania naszego rynku, gdyż rozwój produktów i zapewnianie ich jakości dają nam przewagę nad konkurencją.

Jeśli chcesz być częścią naszego zespołu i mieć sznasę na rozwój kariery w międzynarodowej firmie, prosimy o przesłanie swojego CV na adres office@merlett.pl (dla każdej filii zagranicznej prosimy podać adres e-mail, na który mają być przesyłane CV)